Aspie coming aut

Onderstaand stuk is zo’n 3500 woorden lang, zo’n zeven kantjes A4. Het is mijn verslag van mijn worsteling met “die dingen die je in het leven overkomen” vanuit de wens om uitleg, toelichting en inzicht te verschaffen.

Op 28 december 2011 waren de vier woorden van Anne, die als deskundige haar second opinion zou geven, uiterst helder en begrijpelijk. Het zou, zo dacht en hoopte ik, eindelijke het ultieme antwoord opleveren (nee, geen 42 althans ik vermoed van niet). Een apotheose en sluitsteen van een jarenlange zoektocht naar het begrijpen van mijzelf. Snappen waarom ik de dingen denk, doe en zeg zoals ik ze denk, doe en zeg. Antwoorden op het Waarom van Mij. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Gedachtenflarden – Snowden Paranoia

“Just because you’re paranoid doesn’t mean they aren’t after you”, uit Catch-22 van Joseph Heller

“… en dat men als het nodig is, alles van je weet…”, uit Ben jij ook zo Bang (1982) van Toontje Lager

De recente onthullingen van Edward Snowden laten zien dat wat iedereen al dacht gewoon werkelijkheid is – CIA, FBI, NSA en onder welk acronym ze ook schuil gaan, ‘ze’ ‘luisteren’ echt alles af en slaan alles op. Alles wat je intikt in een computer of met een digitaal apparaat zoals GPS, TomTom, Mobiel, TV, vaste telefoon enz. doet kan worden getraceerd, aangezet zonder dat je het weet, overgenomen, uitgelezen, opgeslagen en gewist – toestemming hoef je er niet voor te geven en de kans dat het je ooit verteld wordt is nihil. In de totalitaire staat van Orwell zijn we niet terecht gekomen, maar het is van de drup in de regen, want wat we hebben gekregen is een overheid die vrijwel totale controle over onze informatiestromen kan nemen en er vrijelijk over kan beschikken. De overheid, die een volledige digitale back-up maakt van de levens van haar burgers.

Dat roept bij mij een aantal zaken op.

Lees meer over dit bericht

Projectie van een ramp – Lessen van Fukushima

Eerdere blogs over Fukushima http://wp.me/p1LdSI-a 

*9mei2012 Ik had nog de nodige fraaie plaatjes liggen van de mate van besmetting rond Fukushima. 22juni2012 En inmiddels heb ik ook een bruikbaar kaartje gevonden dat de afstanden op Nederlandse schaal weergeeft. Is het appels met peren vergelijken? Ja, ten dele wel. Maar wat ik wil laten zien is wat er gebeurd bij een nucleair ongeluk van deze omvang bij een heersende wind. Op het bovenste plaatje is te zien dat de besmetting niet als een mooie cirkel is gevallen, maar door de wind en de geomorfologie vooral in één richting verspreid is.

De groene vingers strekken zich 200 kilometer van Fukushima, waarbij de grootste ellende in een straal van 100 km is te vinden, wat nog steeds ruimschoots meer is dan de 20 km (de zwarte cirkel) die volledig is ontruimd.

Op het Nederlandse kaartje (midden) ligt het middelpunt van de cirkel in Borssele met een straal van 80 km. Als je de cirkel voor de kerncentrales in Doel, Belgie zou trekken, dan schuift de rand wat meer naar het zuidoosten op.

 Het onderste plaatje is ook van Japan, maar van maart of april 2011, vlak na de ontploffing in de centrale. De contouren van de uiteindelijke verspreidingszone zijn al waarneembaar.

Kort en goed zou een flink deel van Nederland onbewoonbaar worden, liggen de steden Rotterdam en Den Haag  bepaald ongunstig en zal het vooral van de wind afhangen hoe ernstig de rest van Nederland te lijden heeft onder een nucleair ongeluk.

Wat het leert is dat het denken in termen “hoe klein maken we de kans dat het ooit gebeurt” te beperkt is en dat de vraag: wat doen we als het gebeurd is en hoe gaan we dat dan doen” vele malen belangrijker is. Helaas staat het denken op deze wijze in Nederland nog niet eens in de kinderschoenen.

Helaas is mijn Japans nogal roestig, dus ik heb geen idee van de datum.

Europees Burgerinitiatief

Zo schrijf je over de worsteling tussen democratische revolutie en evolutie, blijkt het eerste EU Burgerinitiatief zichzelf al georganiseerd te hebben! Zie http://t.co/W1eFsdpO ‘t Is niet meteen een heel sexy onderwerp, maar wel een die een kans van slagen heeft doordat het niet heel erg controversieel is.

“Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe” is the title of the first initiative, proposed by a committee of EU citizens living in Austria, Belgium, Hungary, Italy, Luxembourg, Romania and Spain. Their stated motivation is to “enhance EU exchange programmes – like Erasmus or the European Voluntary Service – in order to contribute to a united Europe based on solidarity among citizens”.

Ben heel benieuwd of dit gaat werken, we zullen er ongetwijfeld meer over horen in de komende tijd.

Voor wie niet kan wachten met het geven van een mening, is het mogelijk om vanaf vandaag, 9 mei, tot 9 september 2012 deze meing over het EU Burgerschap te ventileren op http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_nl.htm De Europese Commissie vindt, bij monde van Eurocommissaris Viviane Reding, dat dit de breedste consultatie ooit is: https://twitter.com/#!/VivianeRedingEU/status/200216615982338049 Als breed maar niet een eufemisme voor oppervlakkig impliceert…

Wie nog ‘s wil nalezen waarom 9 mei 1950 later als de oprichtingsdag van de EG/EEG/EC/EU is gezien kan hier terecht: http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_nl.htm Met mijn kanttekening dat gedachtes over een geïntegreerd Europa ook al voor WOII bestonden. Op de keper beschouwd was WOII ook een weg naar één Europa, weliswaar een weg vervuld van dood, verderf en geweld, maar toch… Het laat nog maar ‘s zien dat hoe je er komt net zo belangrijk is als waarheen je gaat.

Google: Virustheorie DNA

*8IX2011 Wat het intikken van ‘DNA’ en ‘Virustheorie’ al niet voor sites oplevert. Bovenaan in mijn lijst Klingon augment virus en nee, ik ben geen ‘startrekkie’, dus waarom een (science)fiction ding bovenaan staat is mij een raadsel. En deze site gaat over de vraag: Is een virus de oorzaak van schizofrenie? Nog gekker werd het na het lezen van dit artikel: autisme en schizofrenie hebben dezelfde oorzaak, maar geen virale! Nu ja, google zelf maar ‘s: van taal tot prionen, er komt heel veel leuks voorbij.

De reden dat ik aan het zoeken was op deze twee woorden, is mijn idee dat virussen veel belangrijker zijn (geweest?) voor de ontwikkeling van de mens -en waarschijnlijk planten en dieren in algemene zin- dan nu wordt aangenomen. Wellicht zijn virussen juist de vectoren geweest; de informatiedragers (uitgedrukt in genen) die zich verspreiden over de organismale populaties. Ik was benieuwd of iemand dat eerder al met grote stelligheid had beweerd, liefst onderbouwd met wat leuk wetenschappelijk bewijs.

<Zijspoor>Maar als ik zo wat rondgoogle, dan wordt deze theorie momenteel vooral alleen door mij aangehangen, mmm….. De sites die opkomen met bovenstaande zoektermen, geven echter een deel van mijn probleem weer. Hoe zoek ik iets, als ik niet weet hoe het heet wat ik zoek c.q. hoe anderen, i.e. zij die zichzelf deskundig achten, het noemen?
Het zal wel een epistemiologische en voor velen academische vraag zijn, maar ik zit er maar mooi mee. Hoe kom ik erachter of er ooit iemand iets heeft gezegd over onderwerp X, simpelweg omdat de combinatie van omstandigheden die mij brengt tot denken & zeggen wat ik denk & zeg, nog niet eerder voor mij bestaan heeft? Maar mogelijk wel voor een ander? Hoe kom ik aan de terminologie van die ‘ander’? Uit de artikelen die wel naar boven komen spreekt echter ook niet dat de gedachte breed wordt gedragen dat we zijn wat we zijn mede, of zelfs vooral, vanwege virussen en bacteriën. Dus hoeveel zin heeft het om breed te gaan zoeken naar andere terminologie?</Zijspoor>

Toch spreekt de gedachte van virussen en-of bacteriën als biologische memen mij erg aan. Op organismaal niveau is er de continue druk op en vanuit de omgeving: eet; drink; plant voort; sterf; overigens niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Die druk is op cel- en moleculair niveau feitelijk niet anders. Een virus is in essentie een eenheid informatie die gecodeerd is om zichzelf te verspreiden: gaat heen en vermenigvuldigt u. Een soort biologische Von Neumann machine, de universele constructor of cellulaire automaat. Maar dan zo dat het niet alleen zichzelf dupliceert, maar zich ook in andere organismes kan nestelen. Ziekte is in die zin ook niets anders dan het vervangen van de essentiële celinstructies.

Om de verspreiding -en daarmee het voortbestaan- te laten slagen is tenminste een ‘sine qua non’ gastheer nodig. Daarmee lijken virussen op een stuk DNA of RNA dat van ons genoom is afgeslagen, en nu als een soort satelliet om ons heencirkelt. (30IV2012 da’s overigens geen nieuwe of door mij verzonnen theorie.)

Als je er even bij stilstaat, dan is het opvallend hoeveel fysiologische en cellulaire systemen er allemaal aangevallen worden door de verschillende typen virussen. Ergens is dat ook wel weer logisch; als het er is, dan kun je het aanvallen. Maar if it doesn’t kill you, it makes you stronger. Dus wellicht hebben we als soort of wellicht als evolutionaire tak een hoop Viriï en Bacteriï al ‘overwonnen’, of -volgens mij beter- ‘geïncorporeerd’ in ons immuunsysteem en, naar mijn overtuiging, ook ergens in ons genoom.

<Zijspoor>Nog zoiets waar ik graag meer over zou weten, de overdracht van immunoglobulines van de zwangere naar haar foetus. Welke Ig’s gaan over? Hoeveelheid? Waar komen ze vandaan? Waarom maakt een foetus IgF aan? Waar beschermt dat wel en niet tegen? Wat gebeurt er na de IgF fase? </Zijspoor>

Deze gedachtegang kwam op gang door een aflevering op National Geographic over nieuwe manieren van kijken naar evolutie. De gedachte dat er sprake is van een echte stamboom, dus slechts 1 rechte stam met aftakkingen, moet verlaten worden, aldus de spreker op NG. Er blijkt sprake te zijn van meerdere lussen, tenminste 2, waarbij biologische systemen zijn versmolten en die geleid hebben tot de ‘stam’ van succesvolle cellen/organismes.
Zo werd al langer gedacht dat mitochondriën ooit externe systemen zijn geweest, die zijn opgenomen in of versmolten met een “andere” cel. Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit proces voor meerdere celorganellen heeft plaatsgevonden. Met telkens een succesvollere cel tot gevolg, en uiteraard ook zeer, zeer veel niet succesvolle versmeltingen.

Dat samensmelten niet perse opgeven van eigenheid betekent bewijzen de lichenen, een vergaande symbiose van een schimmel en een alg. Ze kunnen naar verluidt twee weken uit het raam van het ISS worden gehangen (kurkdroog, ijskoud, UV-bombardement) en doen het dan nog. Bizar genoeg geven ze het hier op aarde vrij snel op als de SO2 in de lucht oploopt. +8IX2011
Bijgewerkt 30IV2012

Enfin, in de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar virale vectoren, bijvoorbeeld om kanker te genezen, dus of ik zoek compleet de verkeerde kant uit, of het is hypergeheim onderzoek. Wat het ook is, ik kom er ongetwijfeld nog wel ’s op terug.

 

Democratische machtsovername door de crowd

http://www.republic.nl/blog/2012/1254/wisdom-of-the-crowd

Wat als de burger zich opnieuw groepeert en aan anderen de macht toewijst? Stel nu, dat we de meerderheid (en dan kunnen we discussieren over 50%+1, 2/3 of een andere verhouding) van de Nederlanders, by wisdom of the crowd, zo gek zouden krijgen. Dan is dus de vraag, willen we de macht kunnen overdragen aan een nieuwe vertegenwoordigende entiteit, waaruit die macht die wij overdragen aan het systeem feitelijk bestaat. Daar zijn ongetwijfeld prachtige boeken over geschreven, maar voor mij zijn de meest prominente onderdelen van die macht het uitgeven van mijn geld voor het algemeen belang en het bepalen wat wet voor allen is.

Dus, als de meerderheid op hetzelfde moment geen belasting meer betaalt aan/in het huidige systeem, maar die verlegd naar een ander soort instituut dat aan de knoppen van het geld mag zitten, is dit de facto binnen het huidige recht onwettig. Maar in praktische zin zou het nieuwe systeem dat uiterst snel kunnen oplossen. Immers, zonder geld is het lastig wetten maken en handhaven of zoiets als ambtenaren betalen. Leuk om over te filosoferen, zo’n systeemrevolte, maar waarschijnlijker is dat de erosie aan de andere kant begint of al is begonnen. Wetgeving georganiseerd via netwerkorganisaties.

Wie kijkt naar de wijze waarop in Europa beleid wordt gemaakt, kan zich bijna niet voorstellen dat de ambtenaren daar toch hard moeten werken. Het enige wat de ambtenaar nog hoeft te doen, is het cherry-picken van wat van alle kanten wordt aangereikt aan onderzoek, ideeën en oplossingen. Dat is overigens maar goed ook want het is prettig als zoveel mogelijk meningen gehoord worden, gelet op de impact van Europese wetgeving. (Helaas krijgen ze natuurlijk niet allemaal hun zin.)

Onlangs is het Europees Burgerinitiatief  (nieuw venster) geintroduceerd, met overigens bizarre drempels. Je moet een EBI beginnen met 7 mensen uit 7 landen (nee, het is geen sprookje). En dan is er een magisch moment (toch een sprookje?) waarop je precies 1 jaar lang in tenminste 7 landen mag zoeken naar de schat van 1 miljoen stemmen (in de EU wonen ca. 500 miljoen mensen).  Natuurlijk krijg je het geheime wapen zachtwaar mee, dat het ongetwijfeld op cruciale momenten laat afweten om aldus je vindingrijkheid te testen. Uiteindelijk bepaalt de grote tovenaar van de Europese Commissie of jouw wet wel mag. En als dat lukt, gaat je wet daarna door de gehaktmolens van de nationale regeringen. En daarna waarschijnlijk ook het parlement. Maar goed, als dat allemaal lukt, dan heb je wel een europese wet gerealiseerd!

Op de keper beschouwt is het natuurlijk gek dat europese politieke fracties primair naar nationaliteit worden verkozen, om zich pas na de verkiezingen in politieke bloedgroepen te herverdelen. Maar klaarblijkelijk is het geen probleem om dat wel van burgers te eisen als die wat willen veranderen. Want de eerste succesvolle europese partij uit tenminste 7 landen moet nog opgericht worden.

Maar goed, alle gekheid op een stokje, terug op het hoofdspoor: ’t is wel een begin van het als burger rechtstreeks kunnen ingrijpen op wetgeving.  Althans, dat hoop ik. Want in Nederland zijn alle burgerinitiatieven natuurlijk wel vakkundig de nek omgedraaid. Europa heeft een naam hoog te houden, dus ik houd hoop dat het het Europees Burgerinitiatief beter vergaat, maar wellicht hoop ik dan tegen beter weten in. Mmmm. Daar gaat de revolutie, gesmoord in de democratische inertie van de crowd.

“Doe effe normaal man” “Doe zelf effe normaal”

Heerlijk, zo’n parlementair robbertje verbaal vechten. En natuurlijk heeft iedereen er een mening over, dus ik ook. Mijn invalshoek is: wie lieten er steken vallen en hoe had het ook kunnen verlopen.

Allergrootste blunderaar is, buiten kijf, kamervoorzitter Verbeet, die nogal lafhartig de hete aardappel bij Rutte neerlegt. Rutte had moeten stilvallen, alsdus onze briljante kamervoorzitter. Toch doet haar excuusje “de premier was mij voor” nogal lullig en niet overtuigend aan voor wie het fragment heeft gezien. Ook na het incident is ze totaal nergens aanwezig om Wilders tot de orde te roepen.

In de hitte van het debat kan ik mij de reactie van Wilders nog wel voorstellen ook; Rutte zwatelt zwaar uit zijn nek, doet wat ‘ie zegt niet te doen en reageert dan met een schamper: “Ach…” waarop Wilders direct in woede ontsteekt. Dat zegt wat over Wilders, een goede psycholoog kan daar vast nog wel bruikbare informatie uit peuren, maar daar gaat het me nu niet om. Het zegt ook wat over Rutte, en ook daar gaat het niet om. Beiden overtreden de regels door rechtstreeks tot elkaar te spreken. Daar gaat het om.

Op geen enkel moment is echter de voorzitter in beeld als iemand die op de een of andere manier bezig is om de vergadering te leiden. Dat was al eerder een opvallende vergadertechniek van Verbeet, maar het begint nu wat zorgelijk te worden.

Rutte had het

http://nos.nl/video/275071-verbeet-sust-discussie-doe-eens-normaal.html

*29IV2012 Tja, en daar hield het verhaal, geschreven daags na deze gebeurtenissen, gewoon op. Nooit meer afgeschreven. En dat zal ook nu niet gebeuren. Maar ik wil wel van de concepten af. Inmiddels is het kabinet Rutte gevallen en is het allemaal geschiedenis – althans ik denk niet dat we dit soort rare gebeurtenissen snel weer zullen zien.

Zelden is nu

Nee, natuurlijk heeft niemand in de Tweede Kamer het zien aankomen. Een paar weken terug werd vanuit de bankjes zelfs nog geroepen dat Rutte en consorten maar moesten stoppen, dan konden verkiezingen nog voor de zomer. Klaarblijkelijk geloven onze politici zelf niet wat ze zeggen of wat de conculega’s zeggen. Storend.

Want nu krijgen we allerlei gehuil over ‘geen tijd voor registratie’, ‘zomervakantie’, ‘moeilijk voor kleine partijen’ en meer van die onzin. En wat is er mis om op elk stadhuis een stembus vanaf 1 juni open te hebben? Dan kan iedereen die niet van plan was om thuis te blijven voor het circus alvast van tevoren stemmen. Niet dat het storm zal lopen, maar wat zou het toch fijn zijn als de regels eens wat praktischer werden.

Ik ben niet heel diepgaand op de hoogte van hoe dit soort zaken in andere landen gaat, maar Nederland blijkt er wel een kampioen in om het eindeloos te laten duren als het snel moet. Haastige spoed is zelden goed. Maar wie kijkt naar de situatie kan toch niet anders dan concluderen dat omstandigheden luidkeels roepen om haastige spoed. Zelden is niet nooit. Zelden is nu.

 

Verkeersbordenjungle

Doodlopend eenrichtingsverkeer, kruising Nieuwstraat/Hooigracht, Leiden

In het centrum van Leiden, op de kruising van de Hooigracht en de Nieuwstraat staat deze verkeerstotempaal. Vier verkeersborden, drie onderborden en een volstrekt onleesbare tekst onder het P bord.

Een exemplarisch beeld van Borderitis, een verschijnsel dat tegenwoordig in Nederland als een onstuitbare ziekte om zich heen grijpt. In Leiden lijken de ambtenaren van Verkeer en Beheer van plan om de wet naar de letter te volgen, hun baan te behouden, alle van toepassing zijnde borden te plaatsen, bij voorkeur op elke straathoek. Die van Verkeer tekenen ze in, die van Beheer plaatsen ze; aan alles is gedacht, behalve aan onderhoud en een kritische blik.  Want op zichzelf genomen is de aanwezigheid van elk bord best te verdedigen.

Maar zo bijelkaar roept het bij mij de vraag op: zou er dan echt helemaal niemand bij de gemeente die zegt, jongens, dit kan echt niet? En er dan wat aan gaat doen? Mijn eerste bod: maximaal 4 borden per kruising en langs wegen binnen de bebouwde kom maximaal 4 per kilometer, ongeacht de plek.

Want als ik al die borden hier in Leiden en elders zo bijelkaar zie, dan durf ik de stelling wel aan dat de verkeersveiligheid er bepaald niet beter van wordt. De bordenjungle leidt af van waar de aandacht van de verkeersdeelnemers het grootste deel van de tijd zou moeten zijn: bij het overige verkeer.

Stel je voor dat iedereen daadwerkelijk voldoende tijd zou nemen om de bordentoren van de foto, met onderborden te lezen. En probeer je dan eens voor te stellen hoe dat nou gaat, wanneer je deze straat uit wilt, met doodlopend eenrichtingsverkeer… Ik krijg klanken van Hotel California door: you can check out any time you like, but you can never leave. Dat wordt de eeuwige parkeerplaats en met de vouwfiets verder.

 *29/10/2011

OZB imitatie

Het kon natuurlijk niet uitblijven, dat er licht zou komen tussen de virtuele werkelijkheid van de Tweede Kamer en de echte werkelijkheid van de gemiddelde gemeente. Al jarenlang stellen gemeenten dat het rijk allerlei regelingen met een zogeheten efficiency-korting over de schutting van de gemeenten kiepert. “U staat dicht bij de bevolking, dus u kunt het goedkoper”, zo ongeveer gaat de tamelijk randdebiele redenatie.

Dat het zo niet gaat, wist een gemiddeld raadslid al lang. Maar in Den Haag zijn ze zo wakker niet en luisteren naar de eigen partijleden gebeurt en gebeurde tamelijk zelden want “wij in Den Haag weten het natuurlijk beter”. Dat er al jaren gesteld wordt dat Nederland in Europa de gekke Henkie is, omdat het belastinggebied van decentrale overheden (gemeente, waterschap, provincie) klein is en kleiner wordt, ach, daar sloeg niemand acht op.

Maar ja, nu is het crisis en de wal die het schip keert is inmiddels bereikt. De OZB is qua omvang eigenlijk de enige belasting van betekenis die gemeentes mogen heffen. Zaken als RRB (Roerende Ruimte Belasting), precario, en nog wat van die verplichte heffingen vallen in het niet bij de OZB. En die vormt overigens ook maar een beperkt deel van de gemeentelijke inkomsten. Natuurlijk, de gemiddeld gemeente zal in tijden van crisis de ‘efficiencykorting’ van het rijk eerst opvangen met tasten in de eigen beurs. Maar inmiddels heeft de crisis die beurs al aardig leeggemaakt door het ‘trap op, trap af’ principe dat gehanteerd wordt. Dat wil zeggen dat als het rijk -tig miljard bezuinigd, een flink deel daarvan komt uit kortingen op het gemeentefonds en het provinciefonds, die evenredig meekrimpen. Dat wil zeggen dat er van de algemene belastingen relatief meer eindigt bij het rijk en minder bij provincies en gemeenten.

Nu is de OZB een lokale belasting, daar gaat het rijk niet over. Helaas is inmiddels wel duidelijk dat voor de buhne alles van stal wordt gehaald, inclusief vragen aan de minister over hoe dat nou toch weer komt, zo’n stijging. Tweede Kamerleden, niet alleen boter op het hoofd, maar ook nog ronduit stupide.  Een mens vraagt zich in alle redelijkheid af hoe het kan dat dit soort volk de bankjes van de TK in kan komen. En dat moet Nederland besturen?!

 En dan gaan ze de minister dus vragen stellen. http://www.nu.nl/economie/2779090/gemeenten-matje-hoge-ozb.html

Nu is de minister Spies gelukkig ook niet gek (en in het verleden Gedeputeerde geweest) en weet ze ook wel hoe de hazen lopen. Zo’n afspraak met de VNG is nooit hard, aangezien de VNG standaard alles doet onder voorbehoud van goedkeuring van de leden. En in zo’n geval als dit gaat het gewoon om gemeentelijke autonomie, waar noch de minister noch de VNG ook maar iets over te zeggen hebben. Dus zo’n afspraak is niet alleen maar boterzacht, maar feitelijk misleidend en dat zou een kamerlid toch echt moeten weten.

Gelukkig, zou ik zeggen, want de OZB is zo’n beetje het laatste waar gemeenten nog enige mate van inkomsten-autonomie hebben. Verder lopen alle gemeentes aan de financieel-inhoudelijke leiband van Den Haag; immers wie betaalt, bepaalt. Dat het om geld van burgers gaat, doet effe niet ter zake, het is nu geld dat in de zakken van het rijk zit. ’t Is dat het intellectuele onvermogen van een deel van onze Kamer recht doet aan de afspiegelingstheorie, anders zou je gaan twijfelen aan de capaciteiten van alle Kamerleden.

Dat gesprek van Spies, als het al daadwerkelijk plaatsvindt, is natuurlijk reuzezonde van de tijd. Sterker nog, het risico bestaat dat de VNG de minister de oren wast over de ‘efficiencykortingen’ van de afgelopen jaren en eist dat deze kortingen nu alsnog volledig worden uitbetaald, op straffe van een landelijke OZB verhoging van 100%. Kijk, dat zou pas een klapper van formaat opleveren! Niet dat gemeenten zich daaraan gehouden zouden voelen, maar de wal is het schip aan het keren. En als Kamerleden in hun normale doen rare sprongen maken, dan kunnen gemeentes in het nauw dat prima imiteren.

%d bloggers liken dit: